Το έργο PEEBPE συνεργάζεται με άλλα δύο έργα του προγράμματος MED, τα GRASP και MARie.

Μπορείτε να το διαβάσετε στο πεδίο «Synergies», μέσα στο μενού «Project».